algen1

 

 

Logo äsko

Blanketter m m

 

Här kan ni hitta nödvändiga blanketter för rapportering av OBS och avskjutning samt ändring av arealer.

Använd Word-filen om du vill fylla i den i din dator och skicka den till Jan Johansson, eller öppna PDF-filen för utskrift som ni fyller i manuellt och skickar till Jan per brev

OBS! Båda blanketterna ska skickas in även om ni inte skjutit eller sett någon älg!

 

 

OBS-blankett- Word eller pdf

 

Avskjutnings-blankett- Word eller pdf

 

Spillningsinventering-blankett – Word eller pdf

 

Älginventerings-blankett (spårning) – Word eller pdf

 

Ändring av areal inom älgskötselområdet- Word eller pdf

 

Följ anvisningarna på resp. dokument

 

OBS!! Fällavgiften är 1000:- för vuxen älg samt 100:-  för kalv

 

För inbetalning av fäll- och medlemsavgift använd BG 5595-7393

Tänk på att betala in avgifterna snarast efter jaktens slut

 

  

   

 skogbanner

Copyright 2009-2013 VITTSJÖORTENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE. Alla rättigheter reserverade.

Webdesign : Tomme